Mangfold Stavanger

Grafill Illustrasjon var deltaker på Den nordiske barne- og ungdomslitteraturkonferansen “Mangfold” i Stavanger. Konferansen hadde som mål å skape en arena for nytenkning, mangfold og tverrfaglig utveksling. Sjangere og trender innen barne og ungdomslitteratur ble presentert og diskutert.
Det var et godt opplegg med relevante, aktuelle foredrag og debatter som angår illustratører. Godt besøkt av illustratører (norske og nordiske), samt bibliotekarer, forfattere og forlagsfolk. Konferansen er planlagt avholdt hvert 3. År.

Om konferansen:
Den Nordisk barne- og ungdomslitteraturkonferansen i Stavanger ble gjennomført første gang i 1993. Konferansen har siden da vært avholdt hvert annet år og er nå etablert som den største nordiske møteplassen for barne- og ungdomslitteratur. Konferansen arrangeres av Rogaland fylkesbibliotek.
Overordnet tema for konferansen vil – i tråd med regjeringen kulturpolitikk for 2008 – være det kulturelle mangfoldet. Finner vi dette mangfoldet i dagens barne- og ungdomslitteratur? Konferansens bidragsytere vil blant annet være forfattere, forskere, formidlere, sosiologer, illustratører, oversettere og kritikere. Vi vil sette fokus på den politiske romanen, den flytende grenseløsheten, økt likegyldighet i mangfoldet og idyllfobiske bildebøker.

Les mer

Legg inn en kommentar