MAP Papirskole – Våren 2010


Papirskolen er den institusjonen hos Map Norge som gjennom årene har utdannet hundretalls AD’er, formgivere, trykksakkjøpere og -selgere, trykkere og andre som ønsker å vite mer om papir.

Et mer eller mindre dårlig trykkresultat skyldes ofte at man ikke har tenkt papir allerede på ìdestadiet. Papirvalg er noe mer enn å velge blankt eller matt papir. Det er spørsmål om hva slags papir som egner seg best til å formidle ulike budskap i ord og bilder. Hvilke muligheter og begrensninger ligger i papiret?

Mange problemer ved trykksakproduksjon skyldes manglende basiskunnskaper. Bedre kunnskaper bedrer kommunikasjonen og kan hindre mange problemer, og gi et bedre produkt.

Papirskolen forklarer deg hvordan papir produseres, forklarer definisjoner og viktige papiregenskaper. Man gjennomgår en enkel repro og fargelære, og ser på hvorfor trykkresultatet blir forskjellig på ulike papirkvaliteter, og ikke alltid ligner det vi ser på skjermen. Vi belyser viktigheten av riktig lagring og håndtering av papir i ulike klimaer (fukt) og trykkmetoder. Videre kommer vi inn på forskjellige kartongtyper og emballasjens betydning, papir til digitale trykkmetoder samt papir og miljø.

Kurset koster kr. 1 100,- inkl. materiell og bevertning.

MAP Atlantis: LES MER

Legg inn en kommentar