Mer skatt, men færre goder


Enkeltmannsforetak betaler mer skatt enn lønnsmottagere og har dårligere sosiale ordninger. For inntekter på 300000 kroner betaler de 38 prosent mer i skatt, viser beregninger fra Skattebetalerforeningen.

BILDE: Harald Sommerstad i bandet Minor Majority gjør de siste forberedelsene før Norges-turneen som bandet er på akkurat nå. Han krysser fingrene og håper hele bandet holder seg friske, for musikere har ikke det samme sosiale sikkerhetsnett som vanlige lønnsmottagere.

Aftenposten: LES MER

FAKTA:
Aksjeselskap (AS)

• I et aksjeselskap har normalt ikke noe personlig ansvar for selskapets forpliktelser.
• De som starter AS, må skyte inn en aksjekapital på minimum 100000 kroner tilsammen.
• Stifterne må opprette, datere og underskrive et stiftelsesdokument. Regnskap skal sendes til Brønnøysundregistrene, det må holdes styremøter og føres protokoller.
• Det må holdes generalforsamling hvert år. Det må velges styre, samt at regnskap, styrets årsberetning og revisors beretning skal godkjennes.

Forskjeller:

• Noen forskjeller mellom enkeltmannsforetak/næringsdrivende og vanlige lønnsmottagere:
• Næringsdrivende må betale 11 prosent av brutto inntekt i folketrygdavgift, mens vanlige lønnsmottagere betaler 7,8 prosent.
• Næringsdrivende må betale formuesskatt på alle aktiva knyttet til næringsvirksomheten, og overskudd må beskattes fullt ut det året overskuddet oppstår. Investeringer må gjøres med beskattede midler.
• Næringsdrivende får ikke minstefradrag på drøyt 70000 kroner.
• Næringsdrivende må ved sykdom selv dekke lønn i karensperioden på 16 dager.
• Ved sykdom utover 16 dager får næringsdrivende dekket 65 prosent av 6G (6G er drøyt 437000 kroner).
• Næringsdrivende får ikke dagpenger ved arbeidsledighet.
• Det går an å tegne forsikring hos Nav for å få bedre sykebetaling, men det går ikke å forsikre seg mot arbeidsledighet.

Les mer om Skattebetalerforeningen: www.skatt.no

Legg inn en kommentar