Nå kan du søke Norsk Illustrasjonsfond stipend


NB! Søknadsfrist 10.10.09

Norsk Illustrasjonsfond ble opprettet i 1979 etter forhandlinger mellom staten og kunstnerorganisasjonene, og forvalter en del av midlene fra bibliotekvederlaget. Norsk Illustrasjonsfond har til formål å støtte norsk billedkunst innen området illustrasjon av litterære verk.Fondets midler skal brukes til stipend og støtte til norsk illustrasjonskunst.
Arbeidsstipend
Det utlyses et lite antall arbeidsstipend á kr 70 000. Send inn beskrivelse og / eller dokumentasjon av illustrasjonsprosjektet, og legg ved eksempler på tidligere utgitte arbeider. Nyetablerte tegnere/illustratører som ikke har utgitt noe ennå, må legge ved andre arbeider som kan vise faglig nivå. Mottaker av arbeidsstipend er forpliktet til å fullføre prosjektet.
Bolognastipend
Det utlyses 6–8 stipend á kr 15 000 til illustratører som ønsker å reise til Barnebokmessen i Bologna neste år. Illustratører som søker stipend må vedlegge søknaden eksempler på 3–4 illustrasjoner.
Prosjektstøtte
Det kan søkes om prosjektstøtte av varierende størrelse innen samme frist. I spesielle tilfeller kan prosjektstøtte søkes utenom fristen.
Send søknad til Norsk Illustrasjonsfond c/o Tegnerforbundets Galleri, Rådhusgt. 17, 0158 Oslo. Fondet ønsker en kort beskrivelse for bruk av stipend eller støtte samt vitaliste. Det er ikke søknadsskjema. Stipend kan ikke søkes før det har gått 3 år fra forrige gang du mottok stipend (bolognastipend kan søkes). Det gis ikke støtte til prosjekter hvis det allerede er inngått avtale med forlag. NB. Styret behandler ikke søknader levert på CD, dias eller som vedlegg på mail.
For ytterligere informasjon kontakt fondets sekretær Bjørg Omholt
Mob. 905 40 257, priv. 66911941 eller e-post: b-omholt@online.no

Legg inn en kommentar