Når ord ikke strekker til


Animasjon kan være et godt virkemiddel for å visualisere følelser som er vanskelige og nesten umulige å formidle. Det har Anja Nicolas og Storm Studios erfart gjennom et nytt samarbeid med UDI.

Anja Nicolas i Storm Studios står bak ideen og konseptet, som har resultert i fem korte animasjonsfilmer på mellom ett og to minutter. Filmene tar opp temaer som depresjon, aggresjon, konsentrasjonsvansker og søvnløshet, som alle er typiske reaksjoner mange flyktninger sliter med når de kommer til Norge. Filmene er samlet på en interaktiv dvd som skal kunne brukes av de ansatte på asylmottak, av foresatte og de unge selv.
Prosjektet så dagens lys via en konkurranse som Utlendingsdirektoratet (UDI) selv utlyste.
– Basert på de gitte temaene fra UDI utviklet vi et dramaturgisk konsept og laget en struktur for hvordan vi ville formidle dette. Jeg har familie og bekjente som jobber med asylsøkere, og det var en fordel. Det handler om å kunne sette seg inn i flyktningers situasjon, i tillegg til å forstå informasjonsarbeidet som UDI er ansvarlige for, sier Anja Nicholas.
Bruken av multimedia blir stadig en større del av barns oppvekst. Det bidrar til økt engasjement, mener Nicolas.

Rushprint: LES MER

Legg inn en kommentar