NBU-prisen 2009 til Torill Hofmo og Ellen Seip


Torill Hofmo
Torill Hofmo sluttet våren 2009 sitt virke i Cappelen Damm, avdelingen for barne- og ungdomslitteratur. Hun hadde da vært med på fusjonen av de to store barneavdelingene Cappelen og Damm og arbeidet med å bygge opp den største aktøren i det barnelitterære feltet. Før dette var hun redaksjonssjef for Cappelens barnebokavdeling, og ledet denne til å bli en gullgruve for gode barnebøker. Hun har vært en særdeles viktig aktør i det barnelitterære feltet i en tid da denne litteraturen stadig har sprengt nye grenser.

Fra 1981 til 1989 var Torill Hofmo en svært aktiv leder for IBBY Norge. (International Board on Books for Young People) og hun ble senere visepresident i IBBYs Executive Comittee. Allerede den gang var hun en viktig drivkraft i arbeidet med synliggjøre norsk barne- og ungdomslitteratur.

Hun får prisen for sitt mangeårige arbeid i en lang rekke fora for norsk barne- og ungdomslitteratur.

Ellen Seip
Da norske forfattere to år på rad vant den internasjonale bildebokprisen under Barnebokmessa i Bologna, vakte dette berettiget internasjonal oppsikt. Begge prisvinnerne, først Stian Hole i 2007, deretter Øyvind Torseter i 2008, fikk fortjent oppmerksomhet. Bare de som er godt kjent med det norske billedbokmiljøet, visste at det var samme redaktør som hadde jobbet med begge bøkene, nemlig Ellen Seip.

Ellen Seip får prisen for sitt mangeårige arbeid for den norske billedboken. Ved å våge å satse og ta sjanser, ofte på noe som virket smalt og eksperimentelt, har hun vært med på å løfte norske billedbøker til internasjonal ære og berømmelse.

NBU: LES MER

Legg inn en kommentar