"Nordiske streger" – barnebokillustrasjoner fra hele Norden i Tegneforbundet


I samarbeid med Grafill Illustrasjon og IBBY Danmark vil Tegnerforbundet galleri i sommer vise vandreutstillingen ”Nordiske streker – barnebokillustrasjoner fra hele Norden”.

Velkommen til åpning i Tegnerforbundet galleri lørdag 13. juni kl. 13.00!

Illustratører på tvers av landegrensene har et felles språk – billedspråket. Det kan ta tid å bryte den kulturelle koden, men når den først åpner seg så er kilden den samme: en ustyrlig lyst og glede ved å fortelle historier i billedform.

Utstillingen viser arbeidene til nærmere 80 illustratører fra Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Færøyene og Grønland, og gir innblikk i den særegne nordiske idéverden innenfor barnelitteratur, som bl.a. kommer til uttrykk gjennom en lang og sterk tradisjon for billedfortellinger. Det er en forutsetning for en barnebokillustratør å ha evnen til å kunne sette seg inn i barnets opplevelsesunivers, og å kunne se og oppleve med barnets øyne.

Det er illustratørene selv som har stått for utvalget av bilder som er med på utstillingen. Hensikten er å vise hva som skjer i Norden innenfor dette mediet som er en viktig innfallsport for barn til kunst, språk og fantasi. Det er en stor spennvidde i arbeidene, men samtidig finnes det en rød tråd som binder det hele sammen: I forordet til utstillingskatalogen karakteriseres den nordiske sjel som stemt i moll – den synger i bildene uansett hva, som en sommernatt på våre breddegrader, hyllet i bløt mystikk og sære dufter. I tillegg til originalarbeidene vil også bøkene, hvor illustrasjonene er hentet fra, stilles ut. Det er også laget en katalog til utstillingen.

Tegneforbundet, Rådhusgt. 17 0158 Oslo
Tegnerforbundet galleri holder åpent i hele sommer, men med noe redusert åpningstid i perioden 24. Juni – 9. august.
Mandag og tirsdag: stengt, onsdag – søndag: kl. 12 – 16.
www.tegnerforbundet.no

Legg inn en kommentar