Norsk e-boklansering utsettes


Bokbransjen utsetter lansering av e-bøker i Norge på ubestemt tid.

En felles nettbutikk for e-bøker skulle opprinnelig lanseres tirsdag neste uke, men regjeringens iver etter å legge moms på bøker i digtalt format har satt en foreløpig stopper for prosjektet.

Trykte bøker har vært fritatt fra merverdiavgiften siden 60-tallet, og momsfritaket har vært et viktig virkemiddel for å fremme lesing og litterær produksjon i Norge. Bokbransjen ønsker at momsfritaket også skal omfatte e-bøker.

NRK: Les mer

Legg inn en kommentar