Norsk Illustrasjonsfond Stipend

Norsk Illustrasjonsfond ble opprettet i 1979 etter forhandlinger mellom staten og kunstnerorganisasjonene, og forvalter en del av midlene fra bibliotekvederlaget. Norsk Illustrasjonsfond har til formål å støtte norsk billedkunst innen området illustrasjon av litterære verk. Fondets midler skal brukes til stipend og støtte til norsk illustrasjonskunst.

Reise- og studiestipend á kr 35.000

Det utlyses ca 12 stipend for 2010. Billedkunstnere som søker stipend av fondet, må kunne vise til offentliggjorte illustrasjoner av litterære tekster, og vedlegge søknaden et lite utvalg av sine beste arbeider. Det kan være illustrerte bøker, blader m.v Stipend kan ikke søkes før det har gått tre år fra forrige gang du mottok stipend.

Prosjektstøtte
Det kan søkes om prosjektstøtte av varierende størrelse. Det må sendes inn grundig visuell dokumentasjon av prosjektet med arbeidsprøver samt budsjett.
I spesielle tilfeller kan prosjektstøtte søkes utenom fristen.

Det gis ikke støtte hvis det allerede er inngått avtale med forlag.

Betingelser:
Fondet ønsker en kort beskrivelse for bruk av stipend eller prosjektstøtte samt vitaliste. Det er ikke søknadsskjema. Stipend kan ikke søkes før det har gått 3 år fra forrige gang du mottok stipend.

NB! Styret behandler ikke søknader levert på CD, dias eller som vedlegg på mail.

Søknad med arbeidsprøver sendes:
Norsk Illustrasjonsfond, c/o Tegnerforbundets galleri, Rådhusgt. 17, 0158 Oslo

OBS! SØKNADSFRIST 15. MAI 2010

For ytterligere informasjon kontakt fondets sekretær Bjørg Omholt,
mobil 905 40 257, privat 66 91 19 41 eller e-post: b-omholt@online.no

Legg inn en kommentar