Norsk kulturråd: Nye søknadsfrister 2010


Midlar frå Norsk kulturfond er no lyste ut. Frå og med 2010 vil Norsk kulturråd samle dei fleste søknadsfristane til fire gonger i året. Det vil vere variasjonar mellom ordningane. Målet er å gjere søknadsprosessen enklare og betre tilpassa søkjarane.

I all hovudsak vil dei nye fristane vere:
1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember

Norsk Kulturråd: LES MER

Legg inn en kommentar