Norwegian Illustrators no. 05: Påmeldingsfrist utvidet til 8.juni

Vi har utvidet fristen for å melde seg på Norwegian Illustrtors no. 05 med en uke, til 8. juni. Fristen for innsending av materiell er fortsatt 19. juni.

Mange veldig flinke illustratører har allerede meldt seg på, og det er vi vi veldig glade for, men vi vil gjerne ha med enda fler. Nivået er høyt og bredden stor i norsk illustrasjon, og vi vil gjerne få vist dette best mulig.

For de som ikke har lagt merke til det så kan vi også gjøre oppmerksom på at prisen er satt ned fra 2500,- sist til 2200,- nå.

BETINGELSER:
Medlemskap: Du må ha fullt medlemskap i Grafill.
Engelsk tekst: Katalogen er på engelsk for å kunne presentere norske illustratører utenfor Norge.

Pris: kr 2 200,- per deltaker (dekker sats, trykk og distribusjon)
Hver illustratør får to helsider til disposisjon.

Les mer her!

Påmelding sendes til grafillillustrasjon@gmail.com, og du kan laste opp ditt bidrag i skjemaet her:


Legg inn en kommentar