NY BOK: HISTORIEN OM NORSK ILLUSTRERT SKJØNNLITTERATUR

Tittel: Den illustrerte boka
Forfatter: Vilborg S. Hovet
Utgitt: mars 2011, Unipub forlag


«Boka fortel historia om illustrert, norsk skjønnlitteratur frå om lag 1200 til i dag. Den omtalar 200 biletkunstnarar og over 300 litterære verk med ei vaksen målgruppe. Boka er rikt illustrert. Korleis ser illustrasjonane ut? Kva formidlar dei?  Kva tilfører illustrasjonane teksten? Korleis er forholdet mellom bileta og verbalteksten? Kva kan møtet mellom ein biletkunstnar og ein ordkunstnar resultere i? Fokus ligg på biletkunstnaren og bileta.»

Les mer på forlagets hjemmesider
http://unipub.no/boker/den-illustrerte-boka

Legg inn en kommentar