Ny idé eller starte bedrift eller etablererstipend fra Innovasjon Norge


Entreprenørskap er de aktiviteter og prosesser som skal til for å bringe en idé fra idéstadiet til den er etablert i et marked.
Innovasjon Norge jakter spesielt på personer og forretningsideer som er nyskapende, og som har potensial for vekst. I tillegg har vi noen priorierte målgrupper.

Innovasjon Norge: LES MER

Stipend til etablerere

Har du en vekstkraftig, innovativ idé og ambisjoner om å etablere egen bedrift?
Da kan du søke Innovasjon Norge om stipend til etablerere. Etablerere av små bedrifter med potensial for lønnsomhet er i målgruppen for dette stipendet. Etableringer som representerer noe nytt, enten i nasjonal eller internasjonal sammenheng, blir generelt sett høyt prioritert. Dette gjelder også gode prosjekter som er kvinnebasert.

Stipend kan gis til:
• privatpersoner i idéutviklingsfasen
• registrerte bedrifter i etableringsfasen t.o.m. andre driftsår
I 2009 kan bedrifter unntaksvis støttes inntil fem år etter etablering.

Innovasjon Norge: LES MER

Legg inn en kommentar