Ny utstilling i KunstnerSenteret i Buskerud

Ingvar Gundersen
«Hospitalet»
 
Velkommen til åpning onsdag 15. juni kl. 1900!
15. juni – 31. juli 2011

«Hospitalet IV»

 

Dette prosjektet, med tittelen «Hospitalet», tar utgangspunkt i gamle trykk og plansjer som viser kirurgiske instrumenter og andre rekvisitter knyttet til medisin og sykdom.  Bruken av kirurgiske instrumenter har fulgt menneskenes historie, og blitt stadig mer avanserte etter som teknikken er forbedret og forståelsen av kroppen og dens funksjoner har økt.  I forlengelsen av denne utviklingen har vi dagens genmanipulering, transplantasjoner og plastisk kirurgi. Vi står overfor en situasjon hvor vi kan omskape kroppen etter eget ønske.
De kirurgiske plansjene kan oppfattes som visuelle metaforer for denne utviklingen.  I motsetning til genetikken, som lett blir distansert og abstrakt, appellerer de kirurgiske plansjene til fantasi og følelser.  I «Hospitalet» stilles fragmenter og bearbeidelser av disse plansjene sammen med andre billedelementer som kan gi asossiasjoner rundt begreper som medisin og hospital.  De myke sidene er;  pleie, omsorg, renhet, representert ved ornamentikk, hvite blonder og håndarbeid.  Eller de fysiske, konkrete som er;  bygningene, korridorene, salene, tapeter og maling, hagen og plantegninger.  Bearbeidelser av Botticellis «Pieta» er brukt i noen bilder.  Det viser til at religionen alltid har spilt en stor rolle i forståelsen av og behandlingen av kroppen.  Når ulike billedelementer slik stilles opp mot hverandre, oppstår det visuelle og innholdsmessige spenninger som forhåpentligvis gir rom for refleksjon og ettertanke.
Utstillingen er støttet av Norsk kulturråd.
Åpningstider sommeren 2011:  
Tirsdag – søndag: 1100-1500.  Utstillingens siste dag er søndag 31. juli 2011.

Union Scene   Grønland 60   3045 Drammen
 

Legg inn en kommentar