Nye utstillinger på Galleri TRAFO i Asker


Velkommen til åpning av nye utstillinger på Galleri TRAFO i Asker
lørdag 20. mars kl. 12.00

GALLERIET (2 ETASJE)
M E T T E S T A U S L A N D
MOMENTS NOT DAYS

Mette Stausland (f. 1956) arbeider nesten utelukkende med tegning og benytter seg av en ulike redskaper som pastell, kull og kritt.

Hun befinner seg innenfor en lang tegnetradisjon som omfatter nærmest en uendelig mengde teknikker og uttrykksmuligheter. Den tegnede linjen kan uttrykke alt fra det konstruerte og disiplinerte til mer frie og impulsive streker – både abstrakt og figurativt. Mette Stauslands abstrakte arbeider innebefatter begge disse sidene ved tegnetradisjonen: disiplinert kontroll og intuitiv frihet.

På Galleri Trafo viser Stausland tegninger i små og store formater hvor vekten legges både på enkeltstrekens individuelle egenskaper og på mer komplekse nettverk av linjer. Hennes tilnærming til kunsten bygger i stor grad på personlige erfaringer. En erfaring er blant annet hennes bakgrunn som danser der den fysiske bevegelsens tilnærmingen til tid og rom spiller en viktig rolle. Dette er noe som særlig viser seg i hennes større arbeider hvor spenningen mellom kroppens bevegelser og den iboende motstanden i crayonstiften blir en sentral del av det ferdige uttrykket.

Stausland har de siste årene også tatt i bruk en teknikk hun kaller ”überdrucke”. Her blir den ferdige og fikserte tegningen fargelagt ved å ta i bruk en litografisk stein eller tresnitt. Trykkpressen blir med dette brukt som et kreativt verktøy i stedet for er instrument til mangfoldiggjørelse.

Mette Stausland bor og arbeider i Basel, Sveits og har sin utdannesle fra kunstakademiene i Stockholm, Bergen og Maastricht. De siste årene har hun stilt ut ved blant annet Galleri Lelong i Zurich, Sørlandets Kunstmuseum, Sugarfree design i London Schaeffergaarden i København og Stenersenmuseet i Oslo. Arbeidene hennes er innkjøpt av steder som Aargauer Kunsthaus i Sveits, Sørlandets Kunstmuseum og Norsk Kulturråd.


KUNSTHALLEN (1 ETASJE)
A S T R I D J O H A N N E S S E N
Frihetens Veier

I utstillingen ønsker Astrid J. Johannessen å vise at mennesker vi i vesten tenker på som fattige har mye å lære oss. I deres tilværelse klarer de seg ikke uten andre mennesker, de må gi og ta imot, be og by. Således har de bevart en nyansert måte å forholde seg til andre mennesker på, fra nær familie til fremmede. Deres rikdom er i forbindelser, ikke i det materielle. En rikdom vi i vest har glemt hvordan vi skal bruke; pengene isolerer oss fra hverandre slik at vi ikke lenger trenger hverandre. Denne kunnskapen er noe vi kan lære av. I dette prosjektet har hun brukt tid på å bli kjent med en gruppe mennesker i ruinene av den Sovjetiske industribyen Sumkayit i Azerbadjan og i forstaden St. Denis i Paris hvor sigøynerne har bygget en liten landsby.
Utstillingen i Kunsthallen vil bestå av 10 fotografier, hovedsakelig portretter samt en videoprojeksjon med 3 videoarbeider på til sammen 28 min

Fotografiene er portretter av fattige barn og sigøynerfamilier i ruinene fra den Sovietiske industribyen Sumkayit i Azerbadjan og forstaden St. Denis i Paris. Fotografiene er tatt med et gammelt russisk kamera og blitt behandlet analogt i prosessen. De formidler den psykologiske tilstanden til menneskene som er avbildet og de omgivelser som er deres midlertidige hjem inntil de blir jaget vekk.

I de fleste av Johannessens videoer står hun for alle sider av produksjonen: kamera, regi, scenografi, produksjon og skuespill.
Med denne utstillingen viser hun nye trekk i sin kunstneriske bane: Det dokumentariske språket ligger i spenningsfeltet mellom det autentiske og dramaturgiske. Det blir vist et større videoarbeid bestående av 3 filmer med utgangspunkt i det samme landskapet i Sumkayit, Azerbadjan. I videoarbeidene opptrer tidvis de samme menneskene som hun har portrettert i fotografiene. Således kommer tilskueren nærmere deres virkelighet slik den er utenfor fotografiets utsnitt: Nærværet av Sovjet-tidens oppløste ruiner med sin industri og statlige hus. Scener fra stedet filmes over tid. Først i neste fase med redigering formes historiene, noen ganger i kombinasjon med rollespill som i ”Eksil” og ”De Dødes Hus ”hvor hun selv opptrer.

Astrid J. Johannessen bor og arbeider i Oslo og har sin utdannelse fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Statens Kunstakademi og The Russian Institute of Cinematography i Moskva. Hun har stilt ut ved steder som Kunstnernes Hus, Kunstnerforbundet og Stenersenmuseet. Arbeidene hennes er innkjøpt av blant andre StatoilHydro.

www.galleritrafo.no

Legg inn en kommentar