Nytt nettsted for Avistegnernes hus

Avistegnerhuset i Drøbak går inn i en ny fase med nytt nettsted og som en del av Follo Museum.

Avistegnernes hus (ATH) ble stiftet 8. april 1999 med Frogn kommune som stifter.
Hensikten med huset var dobbel: Dels å skape et kompetansesenter for avistegningen som kunstform, dels å reise et minnesmerke over tegneren, surrealisten og satirikeren Fredrik Stabel, som bodde i Drøbak fra 1970 til sin død i 2002. Det opprinnelige navnet var «Fredrik Stabel og Avistegnernes Hus.»
Eksistensen til Avistegnerens hus (ATH) har hele tiden vært turbulent og preget av den største økonomiske usikkerhet. Stiftelseskapitalen ble oppbrukt i løpet av kort tid, men da Erik de la Forest i 2001 ble ansatt som daglig leder, ble det mer orden på økonomien. Han hadde også god hjelp av det nye styret med Jorunn Holter som leder, og ikke minst av venneforeningens utrettelige innsats.

www.avistegnerneshus.no

Legg inn en kommentar