Omvisning og foredrag av Arvid Pettersen på Trafo

Velkommen til omvisning og foredrag av Arvid Pettersen: 
“Mellom 0 og 1 – et analogt alternativ til det digitale hirerarkiet” 
Torsdag 12. august kl 17.30
GALLERIET (2 ETASJE)
A R V I D   P E T T E R S E N

Utstillingene varer til 15. august (juli stengt)

Arvid Pettersen (f. 1943) er en av sin generasjons mest markante malere. I tillegg har han spilt en sentral rolle som pedagog, blant annet som professor og senere rektor ved Kunsthøyskolen i Oslo. Pettersen har gjennom hele sitt kunstnerskap utforsket og eksperimentert med malemediet og grenseområdet mellom figur og det abstraksjon. Ofte tar han i bruk ulike materialer som tradisjonelt befinner seg utenfor malerkunsten som for eksempel tønnelokk og sardinbokser.

Selv om Pettersens arbeider ofte er abstrakte og kan sees i sammenheng med den abstrakte ekspresjonismen fra forrige århundre med navn som Jackson Pollock og Barnett Newman, mister de aldri helt forbindelsen til den ytre virkeligheten. Med titler som Rundt Lindesnes, On Greenwich Street, blir sanseinntrykk fra natur- og bylandskaper omskapt til en egen verden med egne lover. Det som ved første øyekast kan fremstå som en kaotisk billedflate er likevel styrt av en indre nødvendighet og harmoni.

I Galleri Trafo viser Pettersen maleri og installasjon, hvor de konkrete rommene tas aktivt i bruk. Utstillingen kretser rundt problemstillinger forbundet med maleriet og maleritradisjonen og han benytter forskjellige overflater som metall, tre, plast og lerret. Installasjonen består av handleposer samlet gjennom tjuefem år.

Arvid Pettersen bor og arbeider i Bergen og Oslo og har sin utdannelse fra Bergen Kunsthøyskole. Han har stilt ut ved steder som Kunstnerforbundet, Bomuldsfabriken i Arendal og Chinese European Artcenter, Xiamen, Kina. Arbeidene hans er innkjøpt av blant annet Museet for samtidskunst, Norsk Kulturråd, Kunstmuseum Düsseldorf og Moderna Museet i Stockholm.

Obs: nye åpningestider i sommer:
Torsd./fredag 12-17, lørd./sønd. 12-16
Mand.-onsd. stengt
www.galleritrafo.no

Legg inn en kommentar