ORD&BILDE: Bilderomanen – fantasi og virkelighet?


Bilderomanen – fantasi og virkelighet? Sett av datoen for dette interessante seminaret i Nasjonalbiblioteket Oslo, 10. og 11. september 2009.

Nettverket Ord & Bilde vil bidra til en forståelse for at bildebøker også er en sjanger for unge og voksne. Hvilke utfordringer møter ordet og bildet i denne sammenhengen, ikke minst i spenningsfeltet mellom ungdom og den nye voksengenerasjonen og i forhold til et multikulturelt samfunn?

Seminaret vil ta for seg både det man tradisjonelt regner som ”all-alder-bøker”, bøker som opererer i grenselandet mellom ungdoms- og voksenlitteratur og bøker for voksne. Vekten vil hovedsaklig ligge på fiksjonsfortellinger, men programmet omfatter også faktabaserte framstillinger.

Foreleserne kommer fra ulike fagområder som gjenspeiler det sammensatte feltet vi her står overfor. I tillegg til norske og nordiske forelesere har man også invitert den store argentinske illustratøren Carlos Nine. Han har arbeidet med bildefortellinger både i hjemlandet og i mange andre land og vil gi oss en innføring i hva som skjer på dette området utenfor Europa.

Målet for seminaret er å synliggjøre tendenser og grensesnitt mellom bildeboka, den grafiske romanen og tegneserien og å kartlegge mulige kunstneriske og teknologiske utviklingslinjer i dette feltet.

Målgruppe er bibliotekarer, lærere, forskere, studenter, illustratører, forfattere, forlag og andre interesserte.

Ord & Bilde er et faglig nettverk for forfattere, illustratører og formidlere som ønsker å fremme gode bildebøker i Norge.
Nettverket ble etablert i november 1997 med bl.a. forfatter Per Olav Kaldestad og bibliotekar Bente Bing Kleiva i styret. Grafill er nettverkets sekretariat.

Seminaret er støttet av Norsk kulturråd og Nordisk Kulturfond.

Se programmet her.

One thought on “ORD&BILDE: Bilderomanen – fantasi og virkelighet?

Legg inn en kommentar