OSLO: Innsending produksjoner til Den kulturelle skolesekken 2012/13

Innsendingsperioden er nå åpnet. Frist innsending er 1. november for alle produksjoner til Dks Oslo.

Send oss produksjoner for skoleåret 2012/13 slik:

1) Kontaktinformasjon registreres her: Kontaktregistrering
2) Produksjonen beskrives i eget skjema: Produksjonsskjema (doc)
3) Veiledning for å sikre rett utfylling av skjema: Veiledning (pdf)
4) Budsjett skal vedlegges : Budsjettmal (excel) Budsjettmal (doc)

Frist for skoleåret 2012/13 for gs og vgs: 1.november 2011.

Retningslinjer og prioriteringer 2012/13: Retningslinjer (pdf)

Hvis du sender inn mer enn en produksjon:

Kontaktinformasjonen trenger kun registreres én gang dersom kontaktperson er den samme for alle produksjonene. Men obs! Hver av produksjonene sendes separat i hver sin e-post beskrevet i ett skjema per produksjon.

Adresse innsending av tilbudsskjema og elektroniske vedlegg:
Viktig! Emnefeltet til e-posten skal være
produksjonens tittel + DksVgs/ DksGs
Bilde-, lyd- og videofiler må være «standard» formater som for eks jpg, pdf, mpeg, mp3 o.l. Unngå store filer og spesielle formater.
Send til: postmottak@ude.oslo.kommune.no (Store filer sendes pr vanlig post.)

Adresse innsending av fysiske vedlegg:
Postsendinger merkes med produksjonens tittel + DksVgs/ DksGs
Send til: Den kulturelle skolesekken, Utdanningsetaten, Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo

Spørsmål ang produksjoner for grunnskole rettes til Kristin Falck:kristin.falck@ude.oslo.kommune.no
Spørsmål ang produksjoner for videregående rettes til Kari Gjerde:kari.gjerde@ude.oslo.kommune.no

Annen relevant informasjon:
Informasjonssider for utøvere i grunnskolen
informasjonssider for utøvere i den videregående skolen
Ressurssider – Det nasjonale sekretariatet for Dks
Stortingsmelding nr 8 – Kulturell skolesekk for framtida (pdf)
Læreplanverket – Udir

Den Kulturelle Skolesekken Oslo: LES MER

Legg inn en kommentar