OSLO OPEN KUNSTFESTIVAL 23-27 SEPTEMBER


Oslo Open inviterer annet hvert år alle kunstnere i Oslo til å holde åpne atelierer. I år arrangeres Oslo Open for fjerde gang og 370 dører holdes åpne.

I løpet av en uke presenterer Oslo Open en alternativ kunstscene ute og inne med åpne atelierer, uteromsprosjekter, utstillinger, debatt, og kunstfilmprogram. Arrangementet baserer seg på uformelle møter mellom kunst og publikum og ønsker å speile bredden og variasjonen i Oslos kunstliv.

www.osloopen.no

Legg inn en kommentar