PEDROS MINNEFOND


Tegnerforbundet har, på bakgrunn av arvede midler etter tegneren PEDROs enke, opprettet et fond som skal dele ut et stipend til etterutdanning/utvikling for unge tegnere. Stipendiet er på kr. 20 000. Stipendet kan søkes av unge kunstnere som ønsker å utvikle og/eller etterutdanne seg som tegner.

Søknaden skal inneholde:

Begrunnelse for søknaden, CV og dokumentasjon av fem tegninger. Søk med trykt materiale (ikke originaler) eller pdf på CD.

Hvis du er avistegner eller illustratør oppgi evt. hvor tegningen har vært brukt/offentliggjort. Legg ved porto hvis du ønsker materialet i retur.

Søknadsfrist 1. mai 2010. Søknaden sendes til PEDROs minnefond, Tegnerforbundet, Rådhusgt. 17, 0158 Oslo.

Legg inn en kommentar