Plagiatsak

Flere av våre medlemmer er utsatt for plagiering av sitt åndsverk. Sist ut er illustratør Kjell Midthun som i fjor høst oppdaget at hans illustrasjoner av julenisser figurerte til salgs i Handelshuset Martinsen AS.
Disse var plagiert i Kina og ble markedsført uten Midthuns samtykke. Grafill og Grafills advokat tok saken, og denne uken kom partene til enighet om et forlik. Illutratør Kjell Midthun mottar en erstatning, Handelshuset Marthinsen betaler advokatsalær, samt forplikter seg til aldri mer å omsette Midthuns kopier/etterligninger/plagiater.
Grafill og Midthun er meget tilfredse med sakens utfall, og vi har høstet verdifull erfaring som kan komme til nytte senere eller i andre tilsvarende saker.

One thought on “Plagiatsak

  1. Anonymous on

    Det vel ikke en plagiatsak? En plagiat er noen som kopirer enns åndsverk.

    Dette er ulovlig brukeravtale eller lisensavtale. Det er greit at kanskje Grafill sentralt vet forskjellen?

Legg inn en kommentar