Praktisk skatte- og regnskapskurs

Skattebetalerforeningen arrangerer Praktisk skatte- og regnskapskurs 32 ganger på 26 forskjellige steder i løpet av desember 2009 og januar 2010. Kurset er et godt tilbud til blant annet regnskapsførere, økonomiarbeidere, revisorer og advokater

Årets kurs
Kurset tar for seg skatte- og avgiftsendringer for 2009 og 2010. i 2009 er det blant annet innført ny verdsettelsesmetode for næringseiendom, samt ny saldogruppe for fast eiendom. For 2010 er det innført kildeskatt på pensjoner. … Kurset tar også for seg siste års endinger i bokføringsregler og ligningsskjemaer.

Skattebetalerforeningens kurskalender

Legg inn en kommentar