"Prisme. Tegning fra 1990 til 2012" på Museet for samtidskunst

Utstillingen «Prisme» er den første store presentasjonen av samtidstegning ved Museet for samtidskunst, og én av få store tegnemønstringer nasjonalt og internasjonalt. Utstillingen viser et bredt spekter av uttrykk og former med en viktig fellesnevner: de defineres alle som «tegning». 
Tid: Fra 2. mars til 5. august
Sted: Museet for samtidskunst,
Bankplassen 4, Oslo

Legg inn en kommentar