Redusert støtte til kultur?

Hei alle kulturengasjerte venner
 
Arbeiderpartiet fremmer på helgas landsmøte forslag om å øke idrettens andel av tippemidlene fra 46,5% til 64%. Kulturens andel reduseres tilsvarende – noe som betyr en reduksjon på 630 millioner for kulturaktiviteter i hele landet! Dette må vi prøve å stoppe!!! Gjør denne underskriftskampanjen kjent blant dine kontakter og venner!
 
Skriv under og send videre! VIKTIG!! HASTER!!
 
Underskriftskampanjen finner du her: http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=3322 <http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=3322>

Med vennlig hilsen
KARI EIKLI
Rådgiver musikk /Advisor Music
DEN NORSKE OPERA & BALLETT
THE NORWEGIAN NATIONAL OPERA & BALLET

Legg inn en kommentar