Regjeringen vil ha billig-ASFredag presenterte regjeringen forslag til ny aksjelov, med lavere kapitalkrav som den viktigste nyheten. Nå skal det ikke koste mer enn 30 000 kroner å stifte AS. Nærings- og handelsminister Trond Giske var med og presenterte lovforslaget.Tanken er at en bank skal kunne bekrefte aksjekapitalen, i stedet for en dyr revisor slik kravet er i dag. Per i dag er det ikke lovlig å bruke aksjekapitalen til å dekke utgifter til å stifte selskapet, men dette vil regjeringen åpne for.

Frilansinfo: LES MER

Legg inn en kommentar