Regjeringspartiene imot bedre vilkår for ENK

Venstres forslag om å gjøre det  gunstigere å drive enkeltpersonforetak ble i går stemt ned på Stortinget av Ap, Sv og Sp.

Venstre har gjentatte ganger prøvd å mobilisere mot forskjellsbehandlingen av små næringsdrivende i forhold til lønnstakere. Like ofte blir de nedstemt av de rødgrønne.
Svært mange Sp-velgere er selvstendig næringsdrivende gårdbrukere, men dette er ikke nok til å få partiet til å gå imot regjeringskameratene. På den andre siden støttes Venstres forslag av Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti.

Frilansinfo: LES MER

Legg inn en kommentar