Selvstendige Arbeidere i 1. mai toget

Invitasjon til å være med i 1.mai toget i Oslo
LIKE RETTIGHETER FOR SELVSTENDIGE ARBEIDERE

Vilkårene er urimelige – betaler mer men får færre goder.
Gründere blir forskjellsbehandlet. Vi må selv engasjere oss for å få slutt på denne utviklingen. Gi bedre muligheter for dem som vil drive for seg selv!

Link til gruppen – Selvstendige Arbeidere krever like rettigheter:

Vi driver nyskaping og vekst samtidig som vi tar stor risiko. Dette burde belønnes, men istedenfor må vi betale mer samtidig som vi blir vi fratatt rettigheter og goder.

Det hjelper ikke at vi sitter hver for oss på jobb og mener at dette er feil. De som vil kan gå etter denne parolen:
LIKE RETTIGHETER FOR SELVSTENDIGE ARBEIDERE

Eller man kan ha med egen parole – tekst og utforming etter eget ønske og behov.

Oppmøte:
Vi har fått tildelt plass på Yongstorget i pulje nr. 11 (vis a vis pulje 1 og ved utmasjstedet).

1.mai arrangementet på Youngstorget i Oslo begynner kl. 11.15 med janitsjarmusikk og appeller. Kl. 12.10 holder LO-leder Roar Flåthen tale. Demonstrasjonstoget går fra Youngstorget kl. 12.45.
Møt opp senest 12.00-12.15.

Program osv legges ut på LO sin hjemmeside:
http://www.lo-oslo.no

Bli med å si ifra, Som SA vet du at ingenting skjer av seg selv!

Videresend til alle som er SA eller som vil støtte saken.
Få med så mange som mulig – sammen har vi en sterk stemme!

Link til gruppen – Selvstendige Arbeidere krever like rettigheter:
http://www.facebook.com/group.php?gid=111705802193997&ref=ts

Kontaktpersoner:
Inge Ås, epost: inge@iliana.no, mobil: 957 22 133
Unni Nordbrenden, unni@alternativ.no, mobil 930 30 013


Facebook: LES MER

Legg inn en kommentar