Severdig surrealisme


To interessante utstillinger som på hver sin måte tar et oppgjør med undereksponeringen av den norske surrealismen.

“Surrealisme i strek og form: Anna Eva Bergmanns formative år 1949 – 1952”
Henie Onstad Kunstsenter, Høvikodden,
frem til 2. mai og

“God natt da du: Surrealisme i norsk kunst fra 1930 – 2010.”
Stenersenmuseet, Oslo.
Frem til 2. mai.

Surrealismen sprang ut av den sterke undergangsstemning som rådet i Europa etter Første Verdenskrig. Den desillusjonerte opplevelsen av en gudsforlatt verden i ruiner, ga støtet til en bevegelse som søkte seg vekk fra det intellektuelle, og som dyrket menneskesinnets mørke understrømmer.

NRK: Les mer

Legg inn en kommentar