Skal forske på kunst og makt


Våren 2010 setter Kulturrådet i gang et forskningsprosjekt om kunst og makt. Forskingsprosjektet er ennå i planleggingsfasen, men er tenkt å ta for seg blant annet maktstrukturene i kunstlivet og forholdet mellom kunst og politikk. (14.12.09)

Kulturrådet vedtok i rådsmøtet 10. og 11. desember 2009 å sette i gang et forskningsprosjekt om kunst og makt. Makt i norsk kunst- og kulturliv har aldri før vært gjenstand for et eget forskningsprosjekt. Maktutredningene som ble gjennomført i 1972-1981 og 1998-2003 ga dessuten svært begrenset kunnskap om makt i kulturlivet. På grunn av prosjektets tema og Norsk kulturråds posisjon som en sentral maktinstans i kulturlivet, vil Kulturrådet bruke våren 2010 til å forberede prosjektet og lyse ut forskningsmidlene til eksterne forskere.

Norsk kulturråd: LES MER

Legg inn en kommentar