Skal lage bokfest på Karl Johan


Oslo Bokfestival er det offisielle navnet på den litterære begivenheten som skal sette sitt preg på Oslo sentrum mellom 17. og 19. september i år.

Det har tatt tid for styringsgruppa til Oslo Bokfestival å utvikle konseptet som skal sette litteraturen i sentrum tre dager til ende. Men nå, ca et halvt år før selve festivalen, har Den norske Forleggerforening, Den norske Bokhandlerforening og De norske Bokklubbene kommet til enighet om premissene for festivalen.

Bok&Samfunn: Les mer

Legg inn en kommentar