Småtinget – fokus på små bedrifters rettigheter


Hvert år arrangerer NHO Småtinget med fokus på små bedrifter og deres rettigheter.
Næringslivets Hovedorganisasjon er Norges største interesseorganisasjon for mindre bedrifter. Av ca 19.643 medlemsbedrifter i NHO har 18.724 bedrifter færre enn 100 ansatte. Derfor er småbedriftene viktige for NHO når synspunkter og politikk skal utformes.

Småtinget er møteplassen der viktige saker for mindre bedrifter tas opp til debatt mellom engasjerte bedriftsledere og politikere fra hele landet.

Småtinget arrangeres hvert år, på ulike steder. Dette fordi det er viktig å synliggjøre at bedriftene befinner seg over hele landet, og arbeidet for å bedre rammebetingelsene for disse, krever et kontinuerlig fokus. Det første Småtinget fant sted i Oslo i 1996, det andre på Eidsvoll i 1999. De siste årene har Småtinget vært arrangert på følgende steder: Kristiansand (2002), Kongsberg (2003), Kristiansund (2004), Oslo (2005), Bodø (2006), Hamar (2007) og Skien (2008).

Småtinget er ikke en vanlig konferanse der man lytter til lange foredrag. På Småtinget har vi som målsetting at alle skal få anledning til å ta ordet og komme med konstruktive forslag til en bedre politikk for småbedriftene.
Årets Småting ble arrangert i Oslo den 18. til 19 . august.

Les mer om hva som ble diskutert på årets Småting

Legg inn en kommentar