Søk Høstutstillingen nå!

Søk Høstutstillingen nå!
Søknadsfirst 6. april.
Alle kunstnere som bor i Norge og norske kunstnere bosatt i utlandet er velkommen til å søke.
En kan søke med alle kunstuttrykk, det være seg audiovisuelle verk, installasjoner eller skulptur, maleri, foto, grafikk, tegning og tekstil.
Utstillingen 2011 er den 124. i rekken.
Alle arbeider blir vurdert av Den nasjonale jury. Juryen er valgt av medlemmer i NBK, og har seks medlemmer som arbeider tverrfaglig.
Den nasjonale jury 2011 består av Jon Gundersen, Line Halvorsen, Sidsel Palmstrøm, Ingeborg Kvame, Ellen Karin Mæhlum, og Arne Revheim.
I forbindelse med utstillingen deles det ut fire priser:
HØSTUTSTILLINGSPRISEN- BKHs kunstpris
Kunstprisen har til formål å synliggjøre Høstutstillingens betydning for norsk samtidskunst.
Prisen er på kr. 100 000,- 
Norske Kunstforeningers Pris/Debutantprisen Høstutstillingen.
Prisen er på 50.000 kroner og skal tildeles en debutant på Høstutstillingen.
I samarbeid med Norske Kunstforeninger får prisvinneren avholde en utstilling som skal vises i et utvalg av kunstforeninger i Norge.
FineArt // Kunstklubben
gir en pris på kr. 25 000,- til ”et verk som utpeker seg på Høstutstillingen som nyskapende, i tråd med tiden eller som reflekterer
spesielle hendelser”.
Den Franske pris
Prisvinneren mottar et 3-måneders opphold i Frankrike med atelier og bolig i Cité internationale des Arts i Paris, i tillegg til et stipend og franskkurs på det franske kultursenteret i Oslo.
For mer informasjon: post@billedkunst.no
10. september – 9. oktober
Kunstnernes Hus
Arrangør Norske Billedkunstnere

Legg inn en kommentar