Søk Norsk Illustrasjonsfond innen 15. oktober!

Norsk Illustrasjonsfond ble opprettet i 1979 etter forhandlinger mellom staten og kunstnerorganisasjonene, og forvalter en del av midlene fra bibliotekvederlaget.
Norsk Illustrasjonsfond har til formål å støtte norsk billedkunst innen området illustrasjon av litterære verk.
Fondets midler skal brukes til stipend og støtte til norsk illustrasjonskunst.

Arbeidsstipend kr. 70 000
Stipendiet er beregnet på de som ønsker å arbeide med et større prosjekt. Send inn beskrivelse og dokumentasjon av illustrasjonsprosjektet, og legg ved 6-8 eksempler på illustrasjoner til det nye prosjektet – eller tidligere utgitte arbeider som kan vise faglig nivå. Fondet ønsker en kort beskrivelse for bruk av stipendiet, maks 2000 tegn. Kort CV. (maks 1 side).
Mottaker av arbeidsstipend er forpliktet til å fullføre prosjektet. Stipend kan ikke søkes før det har gått tre år fra forrige gang du mottok stipend.

Bolognastipend kr 15 000
Stipend for illustratører som ønsker å reise til Barnebokmessen i Bologna. Illustratører som søker stipend må vedlegge søknaden eksempler på 6-8 illustrasjoner.
Kort CV. (maks 1 side).

Prosjektstøtte
Det kan søkes om prosjektstøtte av varierende størrelse. Det må sendes inn grundig visuell dokumentasjon av prosjektet, maks 8 bilder, samt budsjett. Fondet ønsker en kort beskrivelse for bruk av støtten, maks 2000 tegn. Kort CV. (maks 1 side).
Prosjektstøtte kan ikke søkes før det har gått tre år fra forrige gang du mottok støtte.
I spesielle tilfeller kan prosjektstøtte søkes utenom fristene.

Gå til fondets søkerportal www.norskillustrasjonsfond.no og send inn din søknad digitalt.

Vil du sende søknaden i posten er adressen:
Norsk Illustrasjonsfond
c/o Tegnerforbundets Galleri, Rådhusgt. 17, 0158 Oslo

Søknadsfrist 15. oktober 2013

Legg inn en kommentar