Statens Kunstutstilling

Søk på Høstutillingen 2010!

Høstutstillingen er Norges best besøkte utstilling, og i 2009 ble det omsatt kunst for 1.1mill. Vi jobber for at utstillingen skal fortsette å være aktuell og ha en viktig posisjon både for kunstnere, kritikere og publikum, og oppfordrer deres studenter / medlemmer til å søke.

Vennligst videre formidle denne e-posten!

Vår søknadsportal er nå åpen:
http://www.hostutstillingen.no/soknadsskjema.html

Søknadsfrist: 6. april 2010
Utstillingsperiode: Kunstnernes Hus, 11.09 – 10.10

Legg inn en kommentar