SVAR: Katalog og layout

LAYOUT:
Mange har kontaktet oss ang katalogen og tror de skal lage layout selv?

På dette er svaret NEI. Forslagene (PDF filen) som man kan laste ned er kun for å vise hvor mange illustrasjoner det er plass til.
En grafisk designer skal sette sammen sidene, dere sender kun over bilder og tekst og evt en layout-skisse for å vise hvordan dere har tenkt.

FONTER:
Kan jeg velge fonter selv?

Svaret er NEI. Katalogen skal ha en lik profil og sammenheng gjennom hele katalogen, dette gjelder valg av fonter og hvor tekst er plassert.

CMYK:
Hvis du sender over en PDF vær obs på at filen er en CMYK – fil.
Dette kan ha utsalg på fargene når man trykker hvis filen er i formatet RGB, som er ment for bilder vist på skjerm.

Korrektur:

Alle får sendt over sitt omslag som PDF, vi ber deg om å lese nøye gjennom korrektur på ALL TEKST selv.

Legg inn en kommentar