Tegnerforbundet galleri: Arne Revheim og Herman Mbamba


Tegnerforbundet galleri
26. november – 20. desember:

Arne Revheim – «Mortens papir»
Herman Mbamba – ”Supernatural Gangsters”


Arne Revheim:
«Mortens papir»

Arbeidene i utstillingen til Revheim består av en stor bunke med papir som han har tegnet på i perioden 2002 og frem til 26. november 2009 (datoen for åpning av denne utstillingen).
Bortsett fra at størrelsen og kvaliteten på papiret er det samme, og at formatet er liggende, er det umulig å si noe samlende om disse arbeidene. Tegningene er produsert over en periode på syv år. I utrykket er de fragmentariske, sammensatte collager av inntrykk som er overført til papiret på en direkte og usentimental måte. I ettertid ser Revheim på materialet som et visuelt arkiv fra perioden ´02 -´09. Tegningene er laget uten tanke på at det skal være et arkiv som belyser noe spesifikt, eller at det er satt sammen med en overordnet tanke eller at det skal ha en definert anvendelse. Arkivet har en flat struktur: alt er like viktig, eventuelt like lite viktig.

Arne Revheim (f. 1965) er utdannet ved bl.a. Vestlandets Kunstakademi og Statens høgskole for kunsthåndverk og design. Ved siden av å ha hatt en rekke separatutstillinger og deltatt på flere gruppeutstillinger rundt om i landet, har Revheim også arbeidet som kunstnerisk konsulent og kurator.

Herman Mbamba
«Supernatural Gangsters»

Utstillingen viser tegninger som tar utgangspunkt i den fiksjonsbaserte realiseringen av både mannlige og kvinnlige karakterer som befinner seg i en tilstand av fysisk uførhet, ekstase eller spirituell transendens. Klart tilstede hos alle de fiktive karakterene finner man en kvasi-sammenblanding av en rekke estetiske elementer, fra folklore til populærkulturelle tegneserier. Bredden av abstrakte og figurative symboler eller former som er nedfelt i tegningene skaper gjenklang av både et universelt og et personlig visuelt fantasispråk. Arbeidene tilbyr også en dialog og samhandling, hvor desifrering av symboler og meninger henter frem nye diskurser vedrørende global multikulturalisme og kulturell representasjon, både i et lokalt og globalt perspektiv.

Herman Mbamba (f.1980 i Namibia) har en Mastergrad fra Kunstakademiet i Oslo. For tiden bor han i Haugesund, hvor han arbeider med tegning, maleri, collage og installasjoner. Han har deltatt på flere gruppeutstillinger i ulike deler av verden, og har hatt separatutstillinger i Norge, Sør Afrika og Namibia. Arbeidene hans er innkjøpt til private og offentlige samlinger i flere land. To av hans større arbeider har også blitt kjøpt inn til StatoilHydro sin kunstsamling.


www.tegnerforbundet.no

Legg inn en kommentar