Tegnerforbundet galleri: Bjørn Hegardt – ”HINTERLAND”


Tegnerforbundet galleri 7. januar – 31. januar:
Bjørn Hegardt – ”HINTERLAND”

Bjørn Hegardts tegninger signaliserer gjennomgående en sikker sans for stramme komposisjoner og en sterk grafisk strek. Hans figurative uttrykk, for det meste holdt i sort/hvitt, er konsentrert mot det destillerte, og fremhever imaginære rom som samtidig kan oppleves som eiendommelig konkrete i sin renskårenhet. Konturlinjer og rene flater antyder tingenes potensielle symbolkarakter, her er ingen overdreven bruk av detaljer og skyggelegging. I en rekke arbeider bruker Hegardt aktivt stjernehimmelen som motiv, oppdelt i visuelle felt, og stjernene på firmamentet blir energiske og fortettede punkter som kan sies å karakterisere hans formspråk som sådan. Den avklarte ryddigheten i streken beveger seg hele tiden i retning av mer komplekse og gåtefulle sammenhenger. I ambivalente arkitektoniske strukturer, som balanserer mellom urban masse og ruin, og isolerte fremstillinger av gjenstander som møbler, lykkes Hegardt med enkle grep å forrykke tingenes nyttelogikk og invadere dem med kaos. Gjenstander hoper seg opp i klynger, det ryker av det brått organiske inventaret og eksplosjoner kommer til syne; tegningenes mørke underside er konstant tilstede. Gjennom visuelle og begrepslige transformasjoner og forvrengninger skaper Hegardt noe naivt og funklende som settes opp mot parallelle forfallskrefter.

Line Ulekleiv, 2008

Bjørn Hegardt (f. 1974) er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim og Kunsthochschule i Berlin. Hegardt har hatt utallige utstillinger i inn- og utland, og er også redaktør for det internasjonale tegnetidsskriftet Fukt. Som en av få nordiske tegnere ble han plukket ut til å være med i Phaidons tegneantologi Vitamin D: New Perspectives in Drawing.

I Tegnerforbundet skal han bl.a. vise noen kortere animasjonslooper, et større arbeid bestående av syv deler, og hvis vi er heldige kommer han til å lage et veggarbeid også.

www.tegnerforbundet.no

Legg inn en kommentar