Tegnerforbundet galleri: NORDHØY og FALSTAD

Tegnerforbundet galleri 19. august – 12. september:

KRISTIN NORDHØY – REINFORCED

Kristin Nordhøy legger vekt på tegningens gest som sporsetting og tilstedeværelse i utstillingen REINFORCED på Tegneforbundet. Materialenes egenskaper kommer til syne gjennom mange lag og arbeidsprosessen går inn som en naturlig del av uttrykket.
Tegning som idè blir utfordret i den eksperimentelle tilnærmingen. Linjene kommer inn i en kontekst med repetetive mønstre og møtepunkter som lager nye konstellasjoner. Serien INVERTED no.1-5 viser prosesser der linjer først er trukket opp som fordypninger på fotoark og motivene er jobbet fram med kull og kritt i etterkant.
I møte med den prosessuelle tilnærmingen, de repetetive og mangfoldige lagene og rå, forvridde armeringsjern oppstår på den ene side poetiske motsetningsforhold, men også en fortelling om selve arbeidet. Sporene står igjen som uttrykk for utforsking og eksperimentering med materialenes egenskaper.

Kristin Nordhøy (f. 1977) har Hovedfag fra Kunsthøyskolen i Oslo, avdKunstfag. I 2009 deltok hun på flere gruppeutstillinger; Drawing Consequences på Akershus Kunstnersenter, Tempo Skien 2009, kuratert av Jan Christensen og Norwegian Summer på Galerie Gabriel Rolt i Amsterdam. I år har hun stilt ut på uteromsutstilling Arctic Challenge/Site-spesific I Sør-Troms og skal ha separatutstilling på Galleri Volt i Bergen og på LAUTOM i Oslo. Hun bor og jobber i Oslo.

THOMAS FALSTAD – LAMENTS
«…Selv om Lament, som bygger ut Falstads malerier i skulpturform, ser ut som rester av et hus, har det aldri blitt bebodd: som kunstobjekt er det en konstruert ruin. Helt siden romantikken har kunsten sett skjønnheten og det løfterike ved det destruerte objektet, slik vi – f eks – ser det i Henry Fuselis The Artist Overwhelmed by the Grandeur of Antique Ruins. Ruinen viser oss balansepunktet mellom destruksjon og konstruksjon, mellom drøm og virkelighet. Det er som om gjenstanden kommer mer til syne som ruin – for i en grunnleggende forstand er alt ruiner, uansett hvor vi ser. Ruinen er slik den fysiske verden kommer til syne når den skiller lag med tanken, ideen, fantasien – noe den alltid vil være, siden ide og ting aldri kan være identiske. Selv om det umiddelbart tragiske i den urealiserte eller forfalne ideen gir gjenstanden dens sprukne form er det løftet om at noe mer, og noe nytt, kan skje som stryker en luftig pensel over ruinen som kulturelt bilde og, på denne utstillingen, sveiper videre over Falstads landskaper – og Lament.»
Utdrag fra utstillingstekst av Kjetil Røed

Thomas Falstad (f. 1977) har sin utdannelse fra Kingston University i London (1998-2001). Utstillinger de siste år inkluderer Tegnebiennalen ved Kunstnernes Hus, Oslo (2008), NordLust, Crimes Town, London (2008), 40/40, Stenersenmuseet, Oslo (2008) Northern Twilight, Galleri Agnes Amstaff, Oslo (2010) og 7011 presenterer… på 7011 Vestfossen (2010). Kommende utstillinger i år inkluderer gruppeutstillinger ved Galleri Christian Torp, Oslo og LX factory i Lisboa. Han har også separatutstilling på Østfold Kunstnersenter, Fredrikstad i 2011.
Utstillingen til Falstad er støttet av Oslo Kommune.

Legg inn en kommentar