Tøffere tider med pruting på pris fra forlagene og avisene


Avistegnernes fremtid
Mange avistegenere slutter i disse dager på grunn av nedgangstider. Kan dette bli kroken på døra for avistegnernes fremtid i Norge? Noen eksempler er Per Elvestuen (Dagens Næringsliv) som fikk sluttpakke nå i januar og Anna Martine Nilsen som etter 10 år i Dagbladet ikke kommer til å pryde Magasinet sider. Og det er flere…
Norske avistegnere er ikke den yrkesgruppen som koster avisene mest, det har vært lav eller ingen lønnsutvikling blandt norske avistegnere de siste 10 årene. Men samtidig skal tegnerne være identiteten og stoltheten til norske avisredaksjonene. Henger det sammen?

Forlagene
Grafill Illustrasjon har også fått inn mange rapporter om at forlagene bruker illustratører, med navn, opp imot hverandre. For å skivse prisene ned. Mange av våre mest brukte illustratører har ikke hatt oppdrag i 2009.

Grafills rolle?
Grafill Illustrasjon lurer på om forlagene og avisene egentlig har tenkt over hva som kan skje hvis man ikke kan jobbe som illustratør lenger i Norge? Er det lurt å presse på de som allerede finner seg i en utsatt situasjon ved å stå alene?
Hva kan Grafill sentralt gjøre i denne situasjonen?
Noen tanker fra dere?

2 thoughts on “Tøffere tider med pruting på pris fra forlagene og avisene

  1. Takk for interessant innsideinformasjon. Har lagt ut en sak på Frilansinfo.no der jeg legger til noen linjer om mine egne erfaringer:
    http://www.frilansinfo.no/leder-t%C3%B8ffere-tider-for-illustrat%C3%B8rer

    Forøvrig tror jeg neppe forlagene, avisene og andre innkjøpere noen sinne vil komme til å levne illustratørenes situasjon en tanke. De har mer enn nok med sin egen hverdag, og kommer nok ikke til å være opptatt av å «hjelpe» illustratørene på noe vis. Selskaper lever av å være kyniske (stort sett – Choice Hotels er vel ett av unntakene). Livet er hardt i et åpent marked, og man kan ikke forvente at andre enn oss sjøl ivaretar våre egne interesser.

  2. Anonymous on

    Kanskje vil vi se at tegneroboter vil overta markedet da disse vil kunne tegne både langt rimeligere, raskere, bedre og morsommere enn noe menneske vil klare.

Legg inn en kommentar