Trenger du penger for å få realisert en reise, et prosjekt eller en utstilling? Nå har du sjansen!


Grafill deler i høst ut stipend og støtte for mer enn 900 000,- til aktive fagutøvere i Norge. Også studenter og ikke-medlemmer kan søke.

Søknadsfristen er 15. september.

Du finner veiledning med betingelser og søknadsskjema for de ulike stipendene på Grafills nettsider.

Ønsker du mer informasjon om stipendordningen, ring til Ingrid Holmesland i Grafill på telefon 22 12 82 02, eller send e-post til ingrid@grafill.no.   
 

Legg inn en kommentar