Uplanlagte sammenstøt kan gi de mest interessante resultater

Vi har fått mail fra grafillmedlem Sylvia Stølan som forteller at hun har ny, fargerik nettside på plass. Selvsagt deler vi videre! Vi spurte Sylvia om hun kunne velge ut én illustrasjon og samtidig fortelle oss hvorfor hun valgte akkurat denne.

Illustrasjonen ser du over, og svaret på spørsmålet lyder slik :

«Jeg bruker mye collage i mitt arbeid. Enten som teknikk eller som skissemateriale for tegninger. Collage gir meg muligheten til å sammenstille elementer fra den virkelige verden til en ny og bisarr virkelighet. Det flotte med illustrasjon er jo at vi har muligheten til å vise verden på en annen måte. Jeg lar meg ofte inspirere av forskjellige kulturer og deres visuelle utrykkspråk. Det kan være mønstre fra folkedrakter, hverdagslige objekter eller håndverk.

I dette arbeidet har jeg brukt mine inspirasjonskilder direkte i arbeidet. Jeg har hentet dem ut av sin kontekst og blandet dem sammen. Denne collagen var laget for Tropemuseum i Amsterdam, et museum med en stor samling gjenstander fra hele verden. Museet har sin opprinnelse fra da Nederland var en stor kolonimakt. I dag fokuserer de mer på å vise sammenhenger mellom kulturer og moderne kunst.

Med denne collagen ville jeg gi tilskueren et overveldende inntrykk av vår verdens rikdom. En verden hvor vi kan både reise over land, men også i tid og finne de mest utrolige historier, skikker og samfunn. Selv tror jeg det er viktig å ta vare på vår kultur, men ikke være redd for hvordan den kan blandes med andre kulturer. Uplanlagte sammenstøt kan gi de mest interessante resultater. »

Har du lyst til å dele din beste illustrasjon, ditt uplanlagte sammenstøt eller prosjektet som gav deg isbiter i blodårene? Send oss en mail!

Legg inn en kommentar