UTLYSNING: Kunst og dataspill – Utstilling og gjestekunstneropphold ved KINOKINO Senter for kunst og film

UTLYSNING: Kunst og dataspill
Utstilling og gjestekunstneropphold ved KINOKINO Senter for kunst og film

Fra 25 februar til 09 juni i år presenter KINOKINO Senter for kunst og film
den store dataspillutstillingen, Game On 2.0, produsert og organisert av
Barbican Art Gallery i London. Utstillingen presenteres nå for første gang i
Norge. Game On hadde premiere i London 2002, og siden den gang har den blitt
oppgradert, reist over hele verden og hatt millioner av besøkende. Game On
2.0 tilbyr en direkte erfaring med videospillets historie, kultur og framtid
og inneholder over 125 spillbare spill fra de siste 40 årene.

I anledning GAME ON 2.0 utlyser vi utstillingsplass på KINOKINO med opphold
i vår gjestekunstnerbolig fra 30 april – 09 juni 2012.

Kunstnerne som utforsker og belyser dataspill inviteres til å komme med
forslag til et kunstprosjekt. Kunstverket skal utvikles og utstilles i løpet
av residens perioden. Selve utstillingsperioden er fastsatt til 24 mai til
09 juni, og vil foregå parallelt med hovedutstillingen GAME ON 2.0.

Det tilbys pålydende kr 15000 til dekning av produksjon og
utstillingskostnader. Reise, opphold i gjestekunstnerboligen, og atelier på
60m2 dekkes også av KINOKINO. Kunstneren vil også få tilgang til KINOKINOs
medialab til bruk av digitalt audio- og videoutstyr.

Søknaden bør inneholde: prosjektbeskrivelse, dokumentasjon av tidligere
arbeider, kort tekst om ditt kunstneriske virke, og CV.

Frist for innlevering av søknad: 05 mars, 2012

Kontaktperson: Daniela Arriado
da@kinokino.no tel: +47 926 00 245

For mer informasjon om KINOKINO og vårt AiR-program, vennligst se:
www.kinokino.no

Legg inn en kommentar