UTLYSNING KUNSTPROSJEKT: PolArt 2013

For sjette år på rad inviteres unge kunstnere til deltakelse i PolArt, et helt spesielt samarbeid mellom forskernettverket Arctos, Troms Fylkeskultursenter og Tromsø Kunstforening. Prosjektet gir 2-4 kunstnere mulighet til å delta på tokt og ekspedisjoner til Arktis i regi av Universitetet i Tromsø, UNIS og Norsk Polarinstitutt.

Forskningstokt i nordishavet mai – oktober 2012
Forskningstoktene går til ulike tider i tidsrommet mai ? oktober 2012, og varer fra fem dager til tre uker. Alle tokt foregår med norske forskningsskip med utgangspunkt på Svalbard. Helseattest må leveres før avreise.

• Gjesteatelieropphold på Fylkeskultursenteret i Tromsø

Etter avsluttet forskningstokt får deltakende kunstnerne muligheten til et opphold i Troms fylkeskultursenters gjesteatelier i Tromsø, gjerne i forkant av utstillingen i januar. Der kan de arbeide med materialet fra forskningstoktet og være i dialog med både polarforskningsmiljøet og kunstmiljøet i Tromsø.

Utstilling på Tromsø Kunstforening i januar 2013
Som det foreløpig siste leddet i prosjektet inviteres kunstnerne til deltakelse i gruppeutstillingen PolArt 2013 i Tromsø Kunstforening.

PolArt legger til rette for interessante møter mellom forskere og kunstnere, og vil gi deltakende kunstnere unike erfaringer og
naturopplevelser. Et viktig mål for PolArt er å engasjere kunstnere i selve forskningen, i naturvitenskapens metoder, interesseområder og presentasjonsformer. Å åpne en dialog mellom vitenskap og kunst, mellom forskere og kunstnere er sentralt i prosjektet.

Deltagelse i møte mellom kunstnerne og phd studenter fra YSF (Young Scientist Forum) er en obligatorisk del av oppholdet i Tromsø i januar 2013. I tillegg er det mulig for kunstnerne å få delta på seminarene under den internasjonale konferansen Arctic Frontiers. Prosjektet inkluderer ikke honorar til kunstnerne.

Søknad om deltakelse i PolArt 2013 skal inneholde:
– Motivasjon for deltakelse. (Prosjektbeskrivelse eller forankring til kunstnerisk praksis)
– CV
– Relevant bildedokumentasjon
– Oppgi hvilken periode og hvor lenge du kan delta på forskningstokt.

Alle søknader skal sendes med post. Motivasjon og CV sendes på papir.
(1-2 A4 sider). Fotografier/film på CD eller DVD.
Med unge kunstnere mener vi kunstnere under 40 år, på grunn av dialogmøtet med ph.d-studenter fra YSF.

Søknadsfrist: 29. februar 2012

Søknads sendes til:
Tromsø Kunstforening
Pb. 362
9254 Tromsø
Merk konvolutten ?PolArt?

Kontaktperson: Formidlingsleder Lita Ellingsen,
E-post: lita.ellingsen@tromsokunstforening.no
Tlf: +47 776 55 827

Les mer om PolArt her:
www.tromsokunstforening.no

Legg inn en kommentar