Utstillingssommeren i Drøbak

AvisTegnernes Hus

Avd Akershusmuseet
Senter for tegning og ytringsfrihet
1440 Drøbak


Til MEDIA
Vi har fornøyelsen av å presentere utstillingen med den franske 19 hundre talls tegneren og samfunnsrefseren Honoré Daumier.(1808 -1879) Vedlagt har vi samlet en del informasjon som er relevant for utstillingen. Det vil bli vist 90 forskjellige fargekolorerte litografier som er mer en 150 år gammel.  Siste utstilling med Daumier ble vist i Nasjonal Galleriet i 1981 . Utstillingen holdes i Hoved fortet Oscarsborg Festning, Galleri Oscarsborg.

Vi har samme dag også åpning av utstilling med Finn Halds keramiske figurer i samme galleri. Også bilde kunstneren Inger K. Giskeødegår har åpning samme dag kl 14.00 med utstillingen «Vestkyst» i Galleri Kommandanten, .Kommandantboligen. Egen innbydelse følger separat. 
Kunstneren Ida Elisabeth vil også ha utstilling i Galleri Kommandanten, Hennes åpning er kl 12.30 lørdag 11.juni.
  
Innføring i Daumiers rike.
AvisTegnernes Hus, Drøbak har gjennom flere år arbeidet aktivt for å kunne vise en utstilling med den franske tegner, maler og skulptør Honoré Daumier.  Utstillingen er blitt til i samarbeid med Olaf Gulbransson museet, Tegernsee, Tyskland. Den vil bli utstilt på Oscarsborg festning i tiden  4. juni—11. september 2011 under tittelen Guder, helter og jurister.
 AvisTegnernes Hus i Drøbak er kjent som Norges viktigste senter for ytringsfrihet gjennom tegning.  Etter initiativ fra senteret er Drøbak nylig etablert som verdens første friby for forfulgte tegnere, og fra 1. januar 2011 har avistegneren Arifur Rahman fra Bangladesh oppholdt seg i Norge og han  bor nå i Drøbak og er sterkt knyttet til miljøet rundt avistegnerhuset. Her kan han utøve sitt yrke i et trygt og godt miljø.
Med henblikk på den viktige demokratiprosessen som skjer rundt i verden og hvor norsk utenrikspolitikk deltar aktivt på mange plan, ser vi det som ytterst viktig å vise hvordan tegning ble brukt i demokratiprosessen som foregikk i Frankrike i det 19. århundre.
Presentasjonen av Honoré Daumiers tegninger på Oscarsborg Festning sommeren 2011 er helt i tråd med AvisTegnernes Hus målsetning om å synliggjøre behovet for ytringsfrihet gjennom tegning.
Utstillingen er produsert i Tyskland hvor den allerede er blitt vist to steder; Olaf Gulbransson Museum, Tegernsee i 2008/2009, og ved Museum Moderne Kunst, Wörlen, Passau i 2010/2011.  Utstillingen omfatter 80 litografiske verker fra tidsepoken 1830 til 1870.  De fleste håndkolorerte originaler.
For å presentere bildene i et mest mulig riktig tidsperspektiv i forhold til Daumiers liv, har vi valgt å legge utstillingen bak de tykke murene i Borggården på Oscarsborg festning som stod ferdig i 1853.  Under de buede militære konstruksjoner kommer bildene tilbake til sin samtid i det 19. århundre. 
Oscarsborg festning har hver sommer besøk av ca 100 000 gjester og bare under Oscarsborgoperaen i august kommer det 12 000 i løpet av halvannen uke. Av erfaring er det realistisk å anslå at minst 10 000 av disse vil avlegge utstillingen et besøk. Det er fri adgang til utstillingen for besøkende på øya.
Utstillingen vil bli støttet opp med regelmessige foredrag og visninger gjennom hele utstillingsperioden.
Honoré Victorin Daumier (1808-1879) var en av de mest betydningsfulle franske tegnere og malere i det 19. århundre og berømt for sine politiske og samfunnskritiske arbeider.
Daumier var en foregangsmann i bruken av kunst i den aktuelle samfunnsdebatt og var de forsvarsløses forvarer overfor samfunnets utnyttelse av dem. I satirens form avslørte han politikernes og autoritetenes hykleri og brutalitet. Men hans verk går lenger enn bare å være satire og samfunnskritikk.  Han gir et bilde av det allmenmenneskelige, av det dagligdagse og vanlige, båret oppe av en dyp medfølelse. Selv om hans motiver stort sett begrenser seg til livet i Paris rundt midten av det 19. århundre, er hans budskap tidløst og like gyldig i dag som det var på hans tid.
Daumiers politiske tegninger brakte ham i fengsel et halvt år i 1831–32, da han fortsatte å karikere borgerkongen Louis Philippe som en pære, etter en opprinnelig idé av forleggeren Philipon.  Daumiers bitende, aggressive skarpe blikk terget også statsråder, parlamentsmedlemmer og statsadvokater. Datidens jurister var ofte griske og gikk overklassens ærend, også når det gjaldt utforming av lovverket. Fornærmelsene mot kongehuset førte etter hvert til en streng sensur. For å unngå slik sensur tok derfor Daumier i bruk figuren Macaire, den berømte hovedrollen i skuespillet ”L´Auberge des Adrets” av Augier og Amand (første gang oppført i 1823). Macaire var en berømt svindler, bedrager og sjarlatan. Teaterstykket ble forbudt oppført i 1835, men Daumier brukte denne figuren til å avsløre skinnmoralen og korrupsjonen blant den herskende klassen i Frankrike og det streberske borgerskapet. På denne måten kunne han fortsette å utgi sitt samfunnskritiske budskap uten på nytt å komme i fengsel.
Vi  stiller ut 50 litografier fra serien ”Historie Ancien” og 30 andre satiriske og kritiske arbeider. Vi er stolte over å bringe Daumiers litografiske verk til et stort norsk publikum sommeren 2011.
Erik Henri de la Forest
Leder
Avistegnernes Hus, Drøbak  

Legg inn en kommentar