Velkommen – nå åpner Geriljabroderiene snart!


Aksjon Geriljabroderi inviterer til salongutstilling på Sound of Mu

Vernissage torsdag 3. desember kl 19:30
dj discomonark spiller fra kl 21

Formålet med utstillingen er å revitalisere det tradisjonelle hjemlige
broderiet i direkte konfrontasjon. I en søt og tilsynelatende uskyldig form
utbroderes hverdagens aggresjoner og frustrasjoner, tristesses og trivialiteter.Geriljabroderistene tar broderiet ut i verden og bringer verden inn i broderiet!

Salongutstillingen inneholder over 200 nyskapende broderier utført av
geriljabroderister fra hele landet. Arbeidene er til salgs under utstillingen.
Aksjon Geriljabroderi er et ikke-kommersielt utstillingsprosjekt, støttet
av Kulturrådet og Kulturminneåret 2009.

Torsdag 3. desember 09 – tirsdag 22.desember 09
+ Lørdag 2. januar 2010 – søndag 10. januar 2010

twitter.com/geriljabroderi

Sound of Mu, Markveien 58, Oslo

www.soundofmu.no

Legg inn en kommentar