Velkommen til en ny spennende utstilling i Vestfossen

Galleri Van Bau har sommeren 2009 gleden av å presentere gruppeutstillingen ”Kidz of Norway”, en utstilling basert på fire kunstakademistudenters arbeider; Johan Eldrot, Malie Robb, Hilde Honerud og Olve Sande.

Åpning av utstillingen:
”Kidz of Norway” med Johan Eldrot, Malie Robb, Hilde Honerud og Olve Sande

Lørdag 25. juli , 2009, kl. 15.00
Utstillingssted:
Galleri Van Bau. Arena Vestfossen. Fabrikk gata 7. 3320 Vestfossen

Denne sommerens utstilling ble til, ikke som et resultat av en tematisk rettet kuratorisk prosess, men heller på bakgrunn av et ønske om å gi unge, lovende studenter en arena å utfolde seg i. Det har ikke vært ønskelig å presse de ulike kunstneriske strategiene inn i en visuell eller begrepsmessig tvangstrøye, men heller å la sammenhengene stige til overflaten etter hvert som de ulike arbeidene blir satt i tale. Den mest slående fellesnevneren ved arbeidene i denne utstillingen er at de alle, om enn på ulikt vis, kan sies å sette søkelyset på og problematiserer, ulike rom for menneskelig handling og eksistens.
Det man uansett står igjen med, i møte med disse studentenes arbeider, er de store spørsmålene om kunstens funksjon og plass i verden, som noe som både virker med og på siden av en samfunnsmessig utvikling, og som i kraft av denne ”tilstanden” bidrar i produksjonen av visuelle og begrepsmessige rom-for-tolkning, på tvers av tid, sted og situasjon.

Utstillingen vises:
25. juli – 4. oktober
Åpent:
26. juli – 16. aug: åpent hver dag fra kl. 12 -17
16. aug – 4. okt: åpnet torsdag til søndag kl. 12 -17
www.vanbau.no

Legg inn en kommentar