Velkommen til Grilldagene 2010


Grafill Illustrasjon inviterer til en ny Grilldag etter suksessen i 2009, hvor 100 illustratører møtte for grille temaet “Presentasjon”. I år blir det kun én Grilldag hvor vi skal snakke om illustratørenes plass i organisasjons-Norge generelt og illustratørens rolle i den påtenkte organisasjonen DesignNorge spesielt.


Vi vil gjerne høre din stemme og vi bruker dagen til å snakke sammen og komme med konkrete idéer om hvor vi vil i fremtiden. Vi gleder oss til å møte kollegaer og venner på Grilldagen og håper at mange vil fortsette på festen på båten M/S Ceres som ligger like i nærheten.

Illustratør og ansatt I Grafills sekretariat i en årrekke, Ingerlise Kongsgaard, oppdaterer oss på vår egen historie: “Illustratørene før og i Grafill”. Grafisk designer Calle Tørris Christansen, som er en av intiativtakerne og leder av den nye paraplyorganisasjonen, skal informere om pilotprosjektet DesignNorge. Dagen er forbeholdt illustratørmedlemmer av Grafill, i tillegg til illustrasjonsstudenter og tidligere illustratørmedlemmer.Velkommen til Grilldagen 6. februar 2010!

PÅMELDING:
www.grilldagene.com

Legg inn en kommentar