Vestfossen Kunstlaboratorium minner om utstillingen Grand National / Britisk kunst

Høsten nærmer seg, og Vestfossen Kunstlaboratorium går nå inn i siste del av sesongen 2010.
Frem til 3. oktober er utstillingen Grand National / Britisk Kunst åpen for publikum, den største
mønstringen av britisk kunst på norsk jord på ti år.

Grand National tilbyr et alternativt perspektiv på det britiske kunstlivet de siste tretti årene og lokaliserer de representerte kunstnerskapene innenfor rammene av de siste tretti årenes politiske og økonomiske utvikling i Storbritannia. Med utgangspunkt i det britiske regjeringsvalget våren 2010, sterkt preget av en tiltagende konservatisme i det politiske liv, og med en internasjonal finanskrise nært i minne, trekkes linjene bakover i tid, til økonomisk nedgang på begynnelsen av 1990 tallet og Margareth Thatchers regjeringstid på 1980tallet, selve arnestedet for den britiske kunstens fremgang i nasjonal, så vel som internasjonal forstand.

Grand National snur seg mot periferien av den ledende gruppen kunstnere på 1990 tallet (yBa) og til motsatsene av denne tidens glødende, sensasjonelle og hyllede kunstnere for å spore, gjennom punken, New Wave  Cinema og den tidlige modernismen, de sosiale, estetiske og historiske sammenhengene som dannet grunnlaget for motstand og som fortsetter å bygge opp under en samtidskunstscene under utvikling.

“…Grand National will appear as a survey of a time in British art where there was inflation then a crash in values, not least in cultural value. To look from our own recession to the last one is to pinpoint a brief moment when art was the simulacrum of a movement that bucked the market, before becoming it…” (Chris Horrocks)

Vestfossen Kunstlaboratorium er åpent hver dag mellom 11 og 18. Gratis omvisninger for publikum hver søndag kl. 13 og 15.
 
I tillegg til hovedutstillingen Grand National / Britisk kunst presenterer Vestfossen Kunstlaboratorium også utstillingen Sally Mann på Galleri Star

www.vestfossen.com

Legg inn en kommentar