VIKTIG: Grafill Illustrasjon medlemsmøte om Design Norge


Alle medlemmer har fått informasjonsmail fra Grafill Sentralt om den nye paraplyorgansisjonen Design Norge.

Les epost her.

Vi ber ALLE illustratørene om å lese denne eposten NØYE, og komme med innspill rundt våre interesser i en slik organisasjon.

Grafill Illustrasjon planlegger et medlemsmøte i begynnelsen av februar 2010 der vi ønsker å sette fokus på illustratørenes plass og rolle i Grafill fremover. Vi ønsker også å se på vår rolle i den nye paraplyorganisasjonen Design Norge.

Det er verdt å merke seg at det ennå ikke gjort et formelt vedtak i Generalforsamlingen om Grafills tilslutning til paraplyorganisasjonen.

Grafill Illustrasjon synes det er særlig viktig at illustratørene kommer til orde før det fattes en så viktig beslutning.

15 thoughts on “VIKTIG: Grafill Illustrasjon medlemsmøte om Design Norge

 1. Anonymous on

  Ellers må jeg si dere gjør en god innsats for illustratørene med denne katalogen. Vel blåst!

  Er mer skeptisk til andre ting i Grafill og kjenner at mitt engasjement kjølner mht. etableringen av DesignNorge. Et forferdelig navn, dessuten rettskrivingsmessig FEIL. Talentløst når man jobber med kommunikasjon. Skulle selvfølgelig vært Design-Norge eller Design Norge. En språklig bastard jeg ikke orker forholde meg til. Burde vi melde oss ut, starte Norske Illustratører? Slikt sitter jeg og kjenner på i dag…

 2. Anonymous on

  Det kom en mail fra Designbasen den 17.10.09 om hjelp til å promotere Designbasen.
  I teksten er det ikke nevnt et ord om alle illustratørene som også finnes på
  denne nettsiden, selv om vi er representert med hele 61 treff mot 49 under
  Grafisk designe og 4 under industri produkt. Er dette noe Grafill Illustrasjon burde reagere på?

 3. Anonymous on

  Hvis illustratørene bidrar med 70-100%(-) men ikke opplever å bli hørt eller å få sin rettmessige del – og at det er en følelse av å være holdt nede er kanskje tiden inne for å ta diskusjonen. Og eventuelt bryte ut, for jeg er så lei av festtalene som ikke gir oss noe konkret.

 4. Anonymous on

  Hvorfor får Grafill Oslo mer penger til budsjettet sitt enn Grafill Illustrasjon? Som er en faggruppe som skal dekke hele Norge?

 5. Fokus på dette! Meldte meg selv ut av Grafill da design fikk et primært fokus fremfor illustrasjon. Snur dette, melder jeg meg inn igjen.

 6. Forstår ikke hvorfor illustratører og designere ikke kan samarbeide om felles sak og én organisasjon kan ivareta alles interesser. Gleder meg til medlemsmøte der jeg forhåpentlig får lære mer.

 7. Anonymous on

  Kanskje på tide å starte en FAGORGANISASJON som kan fokusere på sine medlemmers hverdag. Jobbe for pensjon, bedre stipendordninger, gode forsikringsavtaler for sine medlemmer, nærings politikk, gode kontrakter for illustratører, og hjelp til standariserer hvordan man selger illustrasjon og copyright/åndsverklov, utstillingsmuligheter. Idag er vi underbetalte og blir skviset på pris, samtidig så vet vi at illustrasjon selger. En av arrgumentene for DesignNorge er at man skal være mer i media? Norske bokillustratører/forfattere, avistegnere og tegneserieskapere er f.eks, Nemi, Stian Hole, Finn Graff, Svein Nyhus, Torill Kove er i media.
  Vi trenger noen som også snakker illustratørens sak og som også forstår våre behov. Dette er ikke alltid tilfelle..

 8. Jeg har ikke vært medlem i Grafill på mange år. Årsaken er rett og slett at jeg bor langt unna og er i hente-og bringealder med barn, og da vil medlemskap være forholdsvis dyrt hvis jeg ikke benytter meg av noen av tilbudene. Likevel savner jeg et forum som både gir faglig påfyll (og det ser det ut til at Grafill har ivaretatt greit fra sidelinjen?)OG ivaretar andre områder, som sosiale rettigheter og plikter i samfunnet, muligheter til etterutdanning, forskning osv.
  Jeg er nysgjerrig på hvordan illustratører fra innsiden av organisasjonen opplever at de blir ivaretatt?

  Hvordan har for eksempel finanskrisen virket for miljøet? På NHOs nettsider leste jeg for en tid tilbake at media/markedsføring har hatt en omsetningstilbakegang i fjoråret på 15 – 40 % . Forlagsbransjen har også hatt nedskjæringer. Mange illustratører og designere driver enkeltmannsforetak. Disse har begrensede rettigheter i forhold sykelønn og ledighetstrygd, tross høyere skatteinnbetaling enn arbeidstakere. Hva vet man om hvordan konsekvensene av dette har slått ut i fagmiljøet?

  Beste hilsner Hilde Kramer

 9. Anonymous on

  DesignNorge. Er i utgangspunktet ikke så positiv til å samle alle visuelle grener i ett sluk. Det er mulig jeg er litt dum, men holder det liksom ikke med grafill? Hvorfor kan ikke Grafill være designbasens talerør og ambassadør? og nå skal vi også ha AMG-titler. Og i stad leste jeg på grafill sine siden om et kurs i presentasjonsteknikk for de som var AMG-medlemmer (http://www.grafill.no/templates/MenuLevel3Article____1121.aspx)
  Jeg opplever svært ofte når jeg treffer nye mennesker at de ikke vet hva illustrasjon er. Instruktør i hva da? Når jeg nevner grafisk design, blir det andre boller. Hmmmm, Vet ikke om dette blir til det bedre eller værre, håper det er noen andre som har noen innspill på dette.

 10. Bra med mange reaksjoner på DesignNorge. Vi får stadig tilbakemeldinger av ulike karakter, i overvekt positive – både fra designere, illustratører, samarbeidspartnere som Norsk Form, Norsk Deisgnråd, Innovasjon Norge og tilstøtende fagorgansiasjone både i Norge og internasjonalt.

  Det er forståelig at mange illustratører kan reagere på opprettelsen av DesignNorge, men la meg komme med noen synspunkter.

  Utvikling kan oppleves vanskelig og utfordrende, det er både tryggere, enklere og mer forutsigbart at vi fortsetter som før. Men VIL vi fortsette som før? Er vi fornøyd med situasjonen slik den er? Norge ligger (langt) tilbake i forhold til land som USA, Canada og vestlige land i Europa som i større grad har maktet å etablere forståelse i næringslivet og i det offentlige for at design og illustrasjon skaper resultater på bunnlinjen for bedrifter i form av økt synlighet, økt konkurransekraft og økonomisk gevinst.

  Grafill er en solid organisasjon som gjennom sin tid har utviklet seg både sentralt og på landsbasis og løst mange utfordringer underveis. Av dagens utfordringer er de stadig hyppigere konjunktursvingningene som vi blant annet merker som opp eller nedgangstider, økt rekruttering av illustratører og designere, tilspisset konkurranse, ogpressede priser og tidfrister – noe som også er en trussel for kvalieteten på det vi leverer. Det er jo ganske underlig at bedrifter ikke forstår at det er våre tjenester de skal satse på i nedgangstider for å kunne differensiere seg og oppnå større konkurransekraft. Illsutratørene og designerne har ikke maktet å formidle det. Grafill har ikke kalrt det til nå – heller ikke de andre bransjeorganisasjonene.

  DesignNorge er opprettet for å være dette talerøret utad – engasjert og tilstede i samfunnsdebatten. Og ved å samle bransjen og gjøre våre tjenester mer forståelige håper vi å kunne styrke kunnskapen der ute og skape bedre arbeidsforutsetninger for hver enkelt av oss.

  Samtidig fortsetter Grafill og de andre medlemsorganisasjonene som før. Grafills viktigste overordnede mål er: profesjonalitet, synlighet, tydelighet – for Grafill og hvert enkelt medlem. Vi arbeider hardt både innad og utad for å få til dette. DesignNorge er også et ledd i dette arbedet, likeledes AMG, som til nå har vært en stor suksess med overveldende positive tilbakemeldinger både fra designere og illsutratører.

  Jeg har merket meg at noen illustratører ikke synes at Grafill gjør nok for illustratørene. Grafill har ikke vært gode nok til å fortelle og synliggjøre hva organisasjonen gjør for medlemmene – ikke minst hva Grafill gjør for illustratørene. Selv er jeg som styreleder meget opptatt av illustratørenes situasjon, forlagsproblemeatikken og langsiktige tiltak. Illustratørene som yrkesgruppe har mange spennende utfordringer fremover. Jeg har blant annet fått signaler om at det er tendenser ute i Europa til at illustrasjon i større grad nå foretrekkes som uttrykksform. Dett er spennende – jeg vil gjerne vite mer.

  Tilbake til utgansgspunktet. DesignNorge er opprettet for å være en samlet røst for bransjen og deg og meg. Kanskje blir vi hørt??

  Så får det bli opp til Grafills generalforsamling å ta stilling til om Grafill skal være en pådriver og medlem i denne organisasjonen.

  I mellomtiden, som i alle ekteskap – så som grafiske designere og illustratører – la oss gjøre hverandre gode – bruke energien riktig.

  Med hilsen
  Wanda Grimsgaard
  Styreleder Grafill

 11. Randi Hobøl on

  Opprettelsen av paraplyorganisasjonen ”DesignNorge” skaper diskusjon!

  Faglige diskusjoner og engasjement kommer en demokratisk organisasjon til gode. Grafill er ikke ”en relasjonsinstitusjon mellom mennesker”, men en organisasjon der medlemmene og deres aktivitet er organisasjonens fremste ressurs.

  Grafill Illustrasjon jobber for å synliggjøre og tydeliggjøre illustratørenes arbeid og interesser. Grafills ressurser er begrensede, det handler derfor om prioriteringer og medlemmenes innvirkning på beslutningsprosessene. Engasjementet vi møter på bloggen er gull verdt!
  Vi håper å møte dette igjen på medlemsmøtet i månedsskiftet januar/ februar.

  Og husk: Generalforsamlingen er Grafills høyeste myndighet – medlemmenes stemme for og i mot er avgjørende. Det er dessverre en realitet at saker kan bli aktualisert gjennom et lite, eksklusivt flertall.

  Grafill Illustrasjon har opprettet en blogg for å kunne kommunisere og informere i det offentlige rom.
  Bruk den! Den er en av flere viktige saker for å sikre demokrati, engasjement, synlighet og tydelighet.

  Randi Hobøl
  Grafill Illustrasjon

 12. Jeg har lest innlegget til Wanda flere ganger og blir like provosert og «fornærmet» hver gang jeg leser:
  «Utvikling kan oppleves vanskelig og utfordrende….» Er det mulig at en styreleder kan utrykke seg så ufattelig usympatisk!

  Illustrastørenes skepsis til DesignNorge har svært lite med redsel for det nye å gjøre, men heller en redsel for at vi igjen skal havne bakerst, etter at vi endelig begynner å føle at Grafill gjør noe nytt for oss. Grafill illustrasjon har gjort noen enorme løft for å få illustrasjon opp i media og ut i verden, slik at også «folk» begynner å vite hva illustrasjon er! I det nye paraply navnet er vi ikke engang med…. Det gir meg virkelig troen på at dette blir en organisasjon som kommer til å jobbe for meg og mitt yrke.

  Det er fint at det har kommet positive tilbakemeldinger på AMG fra illustratører og designere, jeg må få si at for meg hadde det vært mer fornuftig å bruke tid og penger på å markedsføre GRAFILL, ikke en tittel i en organisasjon som ingen vet hva er.

 13. Gunnlaug Moen on

  Forskjellen på grafiske designere og illustratører kommer nå frem igjen, dette bør styret ta til etterretning.

  Grafill Illustrasjon har ikke gjort noe annet enn å bruke «energien riktig» de siste årene. Vi får «gamle» illustratører til å melde seg inn igjen. Fordi fokus igjen er på illustratørene. Vi har startet medlemsutstilling (IMU), fagdager (GRILL), hatt internasjonal utstilling (Nordiske Streker), stilt ut på Lillehammer, lesemaraton på Tegnerforbundet, og nå holder vi på en illustrasjonkatalog som vi sender direkte til illustrasjonskunder, i tilleg til mye mye mer (og det mangler ikke på idéer, men tid for oss).Dette er noe av programmet vårt fra desember 2008.

  Alle i fagruppa er meget engasjerte illustratører. Vi har økt antallet fra 5 til 8 styremedlemmer for å kunne gjennomføre det vi vil, og vi er bevist på å være økonmiske og strukturerte i hvordan vi jobber, p.g.a et begrenset budsjett.
  Vi søker penger fra vår egen organisasjon, men også fra Illustrasjonsfondet for å kunne gjennomføre prosjekter.

  Vi blir sett på «negative» med en gang vi er uenig i strategi.

  Grafill Illustrasjon har som «policy» at vi bevist ikke skal «sutre», men komme med konkrete forslag på forandring hvis man er uenig i noe.

  Denne bloggen er besøkt av ca 100 mennesker hver dag. Denne uken var det en av dagene over 200 mennesker innom. Det betyr at denne bloggen fyller et «rom» som ikke finnes.

  (De anonyme vedlggene som er lagt ut her er fra eposter som vi har mottatt i faggruppa, vi mener at det er viktig å formidle dette videre, om man liker det eller ikke.)

 14. Tor Edvin on

  Det ser ut som organisasjonsmodellen tilsvarer det de har på Khio, der man har samlet interiør og møbeldesign, kles og kostymedesign og visuell kommunikasjon under ett Fakultet for design.
  Hvilke erfaringer har de gjort seg rundt dette på Khio?

  Vil denne modellen virke tydeliggjørende for de ulike fagområdene, eller vil den runde alle av i kantene.

  Hvor mye beslutningsautoritet rundt vårt eget fag skyver vi opp i paraplyen, og hvordan blir de ulike undergruppene ivaretatt. Har paraplyorganisasjonen interesse av å trekke frem de individuelle fagspesialitetene, eller er dette en «forenkling for forståelse» av fagområdene?

  Hvordan blir det med pengene i dette systemet? Det står «medlemskontigent» i brevet, er dette noe som legges oppå Grafillkontigenten? Eller betaler Grafill samlet av sin Kopinorpott?

  Det blir spennende å følge med ettersom dette prosjektet trer mer tydelig frem. Jeg ser at det ligger mange gode intensjoner i dette, og det er bra at noen jobber med utviklingsmuligheter for vårt fag.

 15. Gunnlaug Moen on

  Norsk Form ble startet for å fremme norsk design og arkitekur. Akkurat nå har Norsk Form en leder som er arkitekt, så fokus er kanskje mer i denne retning. Hvilken rolle skal den nye paraplyorganisasjonen ha i forhold til Norsk Form? Eller omvendt?

Legg inn en kommentar